OHT3-WT Oslo Hall Table 3dw White Xavier Furniture